Tüm Yayınlar

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:10 Özel Sayı No:1 2012

Başlık:      Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:10 Özel Sayı No:1 2012
Categories:      Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
BookID:      117
Yazarlar:      HASUDER
ISBN-10(13):      1304-1088
Number of pages:      119
Language:      Not specified
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Ebook:      Download ebook1.pdf
Description:     

REVİEW / DERLEME

İsteyerek düşük olgusuna global açıdan bakış: Yasalar ve deneyimler/ A global perspective on abortion: Laws and experiences ,1-9

Turkiz Gökgöl

Safe abortion services: a reproductive health imperative / Güvenli düşük hizmetleri: Bir üreme sağlığı zorunluluğu,10-23 Iqbal H. Shah Güvenli Düşük: Sağlık sistemleri için uygulama rehberi / Safe Abortion: technical and policy guidance for health systems,24-29

Lale Say

Pregnancy Termination in Turkey: “Nereden Nereye…?**/ Türkiye’de Gebelik Sonlandırma: “Nereden Nereye…?**,30-35

Nahid Toubia

Türkiye’de isteyerek düşükler / Induced abortions in Turkey,36-42

Sabahat Tezcan , Banu Akadlı Ergöçmen

Türkiye’de Değişen Nüfus ve Sağlık Politikaları Doğrultusunda, İsteyerek Düşükler ve Üreme Sağlığı Hizmet Sunumunda Geleceğe Bakış/ Future perspectives on induced abortion and reproductive health services in light of the changing population and health policies in Turkey, 43-60

Ayşe Akın

Bir bütünün parçaları: Gebelikten korunma ve isteyerek düşük/ Contraception and induced abortion: Two indispensable pieces of a whole, 61-74

Nuriye Ortaylı, Levent Çağatay

Kürtaj Gerçeği - Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği görüşü/ Abortions: the realities- Opinion of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, 75-82

İsmail Dölen

Prenatal tanı sonrası gebeliklerin sonlandırılması ve yasal durum/ Termination of pregnancy following prenatal diagnosis and legal status, 83-93

Aytül Çorbacıoğlu Esmer, Atıl Yüksel

Benim Bedenim, benim kararım: isteyerek düşüğün yasaklanmasına karşı sivil tepkinin etik boyutu/ My Body, my decision: Ethical aspects of civil reaction against induced abortion ban, 94-105 Muhtar Çokar


Reviews


Book Library, by OrdaSoft!