HASUDER Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Halk Sağlığı Okulu Yürütme Kurulu 3 Ekim 2019 tarihinde online olarak toplandı ve görev paylaşımı yaptı. Görev alanların kısa özgeçmişleri ve görevleri aşağıdaki şekildedir.

Tacettin İnandı, Prof. Dr. Yürütme Kurulu Başkanı

1962 Kahramanmaraş Andırın Doğumlu, 10 kardeş, İlk öğrenimini doğduğu köyde, ortaokulu Mersin ve Bandırma’da, liseyi Balıkesir’de okudu. Erciyes Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. İki yıl Şanlıurfa’da zorunlu hizmet yaptı, Çukurova Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimi aldı. Atatürk Üniversitesinde 1996-2004 yıllarında görev yaptı. 2003 yılında doçent, 2014 Yılında profesör oldu. Halen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesidir. 

Başlıca çocuk sağlığı, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, üreme sağlığı, ruh sağlığı ve tütün kullanımı olmak üzere halk sağlığının farklı konularında 1750 ‘nin üzerinde atıf alan 150’den fazla yayını bulunmaktadır. Hatay Tabip Odası Başkanlığı, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanlığı, Hatay Üniversite Öğretim Elemanları Derneği Başkanlığı, Defne Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Halen Hatay Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi. Evli, 1 kız 1 erkek olmak üzere iki çocuğu vardır.

 • Erhan Eser, Prof. Dr. Yürütme Kurulu Üyesi
 • Doğum tarihi ve yeri:  15 Ocak 1959, İzmir, Turkey
 • Medeni durum : Evi bir çocuklu
 • İş Adresi: Celal Bayar Univ. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD(School of Medicine Dept Publich Health)Uncıbozköy kampusu, Manisa 45020, TURKEY
 • Telefon:   + 90-236-233 85 86 - 127 (gündüz/day time)  + 90-232-375 00 10 (akşam 19 sonrası/after 7 PM)  +90 532 486 06 77 (cep/mobile)
 • Faks: + 90-236-232 00 58 (fax) e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.r
 • Eğitimi ve Meslek deneyimi
 • 1977 Bornova Anadolu Lisesi Mezunu        
 • 1983 Ege Üniv. Tıp Fak. mezunu
 • 1983-87 Zorunlu Hizmet (Yozgat Akdağmadeni Çiçekli) ve askerlik hizmeti
 • 1987-90 Çeşitli Sağlık ocağı hekimlikleri ve acil servis hekimliği
 • 1995 Ege Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı  uzmanı
 • 1995-97 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hast. şb. hekimi
 • 1997 Yrd. Doç, ; 1999 Doçent, ; 2005 - Profesör, Celal Bayar Ün. Tıp Fak.  Halk Sağlığı   AD
 •  Halen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı
 • Çalışma alanları:    Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi ve Psikometri, Bölge Sağlık Yönetimi
 • Mesleki Örgütlenmeler ve Faaliyetleri
 • TTB Halk Sağlığı Kolu (1992-3); Manisa TO YK üyesi
 • HASUDER YK üyesi
 • Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği (SAYKAD) kurucusu ve şimdiki Başkanı
 • Egeli Halk Sağlıkçılar Hareketi kurucusu
 • Ulusal düzeyde "Yedi" Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu düzenledi
 • Uluslararası katılımlı / Uluslararası "Altı" Yaşam Kalitesi  düzenledi
 • 10 yıldır Klasik Psikometrik Analizler eğitimi vermektedir       
 • Okulda öncelikle kütüphane işlerini yürütmektedir.

 

Gamze Çan, Prof. Dr. Yürütme Kurulu Üyesi

1990 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi aldı. Aynı anabilim dalında akademik hayatına devam etti.
Saha çalışmaları, biyoistatistik, tütün kontrolü, sağlığı koruma ve geliştirme, tarım çalışanları sağlığı konularında çok satıda makalesi atıfları bulunmaktadır.
Halk sağlığı Uzmanları derneği yönetim kurulunda 4 yıl genel sekreterlik,6 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı.
Trabzon Tabip Odası Onur Kurulu üyeliği yaptı. Halen aynı fakültede öğretim üyeliğine devam etmektedir.

Okulda kurs düzenlenmesi ile ilgili görevleri üstlenmiştir.

 

Alp Ergör Prof. Dr. Yürütme Kurulu Üyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, devlet hizmet yükümlülüğü tamamlayıp çeşitli kamu kurumlarında birinci basamak sağlık hizmet sunumunda çalıştı.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yürütülen “iş sağlığı doktora” programına 1989 yılında Prof.Dr.Nazmi Bilir’in danışmanlığında başlayıp, 1997 yılında PhD unvanını aldı. 

İş Teftiş Kurul Başkanlığı, Ankara Grup Başkanlığında iş müfettişi olarak görev yaptı. TTB İş Sağlığı Kolu ve Ankara Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonlarında yer aldı, bu süreçte Prof. Dr. İsmail Topuzoğlu, Dr. Bülent Piyal, Prof. Dr. Gürhan Fişek, Dr. Engin Tonguç gibi alanın en önemli isimleri ile çalışma olanağı buldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına, 1998 yılında öğretim üyesi olarak geçti ve halen bu anabilim dalının iş sağlığı alanındaki mezuniyet sonrası eğitim koordinatörlüğünü yürütmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yürütülen “iş sağlığı” ve Fen Bilimleri Enstitüsü altında yürütülen “iş sağlığı ve güvenliği” programlarında görev alıyor. Prof. Dr. Yücel Demiral ile birlikte DEÜ Hastanesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin ve DEÜ İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezinin (İSAMER) kuruluşunu sağladı. Her iki kurumunda yöneticiliğini yürütüyor.

İzmir Tabip Odası Onur Kurulu üyeliği yaptı.

2013-17 arasında International Comission on Occupational Health (ICOH) ülke sekreterliğini yürüttü.

2010-14 arasında HASUDER Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2013’ten bu güne Prof. Dr. T. İnandı ile birlikte HASUDER WEBİNER programının yürütümünde görev alıyor.

İkiz oğulları, kedisi, ender kullandığı bisikleti, Çarşamba günleri oynadığı basketbol, zaman zaman yaptığı dağcılık ve 8 yıldır çıkan bir günlük fanzinin üretim ekibinde yer almak iş dışı uğraşlarını oluşturuyor.

Okulda Kanal HASUDER işlerini üstlenmiştir.

 

Burçu Tokuç, Prof. Dr. Yürütme Kurulu Üyesi

1967 Çamardı - Niğde doğumludur, 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Halk Sağlığı Doktora eğitimini Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden tamamlamıştır. 2004 yılından bu yana Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında çalışmaktadır. Aynı zamanda Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak ve Balkan Medical Journal'da Deputy Editor olarak çalışmaktadır.
Sağlık Yönteimi, Sağlık Eğitimi, İşçi Sağlığı başta olmak üzere Halk Sağlığının her alanında çok sayıda çalışmaları bulunmaktadır.
2014-2018 yılları arasında 2 yıl Genel Sekreter olmak üzere Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.
Evli ve 1 kız çocuk annesidir.

Okulda eğiticilerin eğitimi görevini üstlenmiştir.