Halk sağlığı okulu yönergesi HASUDER yönetim kurulu tarafından  23.08.2019 tarihli 3/75 nolu karar ile onaylanarak yayınlanmıştır.