no-img_author.png
Erdal AKALIN, Mine DURUSU TANRIÖVER, Faik SAYRNA
Sürdürülebilir Sağlık Sistemi İçin Kronik Hastalık Yönetiminde Elektronik Sağlık Kayıtlarının Rolü