no-img_author.png
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirmeleri Araştırması
Bitkisel Ürünler ve Sağlık: Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım
'Tam Gün' Yasa Tasarısı Hekimlere Ne Getiriyor?
Cezaevindeki Hastalar İçin Kanser Danışma Kurulu Raporu 2009