E-KÜTÜPHANE: Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:10 No:3 2012
 
Başlık:      Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:10 No:3 2012
Categories:      Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
BookID:      119
Yazarlar:      HASUDER
ISBN-10(13):      1304-1096
Number of pages:      85
Language:      Not specified
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Ebook:      Download ebook1.pdf
Description:     

CONTENTS / İÇİNDEKİLER

Information For Authors / Yazarlar İçin Bilgi i - ix

Subject and Author Index – 2012 / Konu ve Yazar Dizini – 2012 x - xiv

From the Editor / Editörden xv - xvii

Original Research Article / Orijinal çalışma

Çalışan çocukların ailede istismarı / Abuse of working children within the family

Emine Öncü, A. Öner Kurt, Figen Işık Esenay, Fatma Özer

Sakarya İlinde gerçekleşen intihar girişimi vakalarının değerlendirilmesi / Evaluation of suicide attempts in Sakarya

M.Fatih Önsüz, Figen Demir, Emine Kaya Afşari, Ahmet Şahin, Yasin Çatalbaş, Hasan Bektaş

Evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet ve ilişkili etmenler / Spouse violence and related factors in married men

Guljan Dönmez, Hatice Şimşek, Türkan Günay

Akdeniz Üniversitesi’nde taşeron sağlık işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği durum tespiti / Due diligence of occupational health and safety of subcontractor health workers in Akdeniz University

Mustafa Cumhur İzgi, Hafize Öztürk Türkmen

Review / Derleme

Baz istasyonlarının olası sağlık etkilerine ilişkin bir güncelleme / An update on the possible health effects of mobile phone base stations

Hür Hassoy, Raika Durusoy, Ali Osman Karababa


Reviews


Please past text to modal