E-KÜTÜPHANE: Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:10 No:2 2012
 
Başlık:      Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:10 No:2 2012
Categories:      Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
BookID:      116
Yazarlar:      HASUDER
ISBN-10(13):      1304-1096
Number of pages:      75
Language:      Not specified
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Ebook:      Download ebook1.pdf
Description:     

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE/ ORİJİNAL ÇALIŞMA

Gençlerde sigaradan korunma konusunda akran eğitimi programının etkinliği/ The effectiveness of the peer education program on smoking control among young people,59-67

Gökben Yaslı, Gönül Dinç Horasan, Hilal Batı

Koroner kalp hastalığı(KKH) riski olup Toplum Tabanlı Sigara Bırakma Merkezi’ne davet edilenlerin başvurusunu etkileyen etmenler/ The factors that affect registration at a community-based cigarette cessation center of persons at risk of coronary heart disease,68-75

Özlem Pekel, Türkan Günay, Ahmet Soysal, Sinem Doğanay, Refik Budak, Volkan Damgacı, Deniz Altun, Gül Ergör

Occupational accidents and affecting factors of metal industry in a factory in Ankara / Ankara’da bir metal sanayi fabrikasında iş kazaları ve etkileyen faktörler,76-85

Buket Gulhan, Mustafa N.Ilhan, E.Fusun Civil

Evaluation of a scale for assessing medical students’ attitudes to the social dimensions of health and preventive services/ Öğrencilerin sağlığın sosyal boyutu ve koruyucu hizmetler ile ilgili tutumlarını belirleyen bir ölçeğin değerlendirilmesi,86-92

Meltem Ciceklioglu, Zeliha Ocek, Safak Taner, Meral Turk, Feride Aksu Tanik, Kıvanc Yuksel

REVİEW/ DERLEME

Türkiye’de toplumda sigara içme sıklığı nasıl değişiyor?/ How has the prevalence of smoking changed in Turkey?,93-115

Sinem Doğanay, Kaan Sözmen, Sibel Kalaça, Belgin Ünal

Sağlıkta eşitsizliklerle ilgili temel kavramlar / Basic concepts related to health inequalities,116-127

Hatice Şimşek, Bülent Kılıç


Reviews


Please past text to modal