E-KÜTÜPHANE: Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:9 No:1 2011
 
Başlık:      Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:9 No:1 2011
Categories:      Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
BookID:      106
Yazarlar:      HASUDER
ISBN-10(13):      1304-1088
Number of pages:      39
Language:      Not specified
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Ebook:      Download ebook1.pdf
Description:     

İzmir’de ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başvuran gebelerin aile hekimi tarafından izlenme sıklıkları ve etkileyen etmenler/ Prenatal care utilization from family physicians: a study among pregnant women applying to secondary and tertiary care hospitals in Izmir

Raika Durusoy, Aslı Davas, Işıl Ergin, Hür Hassoy, Feride Aksu Tanık

Bazı aile hekimliği pilot uygulama birimlerinde birinci basamak değerlendirme ölçeği (BDÖ) (Primary Care Assessment Survey) ile sağlıkhizmet özelliklerinin değerlendirilmesi/ Assessing the structural and functional properties of family physician services by using the PCAS (Primary Care Assessment Survey: Primary Care Evaluation Scale) scale

Tülay Lağarlı, Erhan Eser, Mustafa Akdeniz, Bahar Aydoğdu, Ümit Baklaya, Canan Fıra, Adnan Saatçioğlu, Burak Sönmez, Eylül Taner, Seval Tığlı, Koray Topçu, Başak Yıldız, Nurcan Yılmaz, Hülya Yorgun

Üniversite öğrencilerinde madde kullanımı, şiddet ve bazı psikolojik Özellikler/ Substance use, violence among university students and their some psychological characteristics

Ebru Turhan, Tacettin İnandı, Cahit Özer, Sabahat Akoğlu

Review/Derleme

Küresel, çok ülkeli çocukluk dönemi kasıtsız yaralanmaları sürveyans çalışması/ A global survey of unintentional childhood jury

M. Soner Yılmaz, Birgül Piyal

Notes From The Field/Alandan Notlar

Kamu hastane birlikleri hakkında kanun tasarısı ve hakkaniyet/ The draft law of public hospital associations and equity

Alpaslan Türkkan

Letter to the Editor/ Editöre Mektup

Yeni sorular sormak 

Tuğrul Erbaydar


Reviews


Please past text to modal