E-KÜTÜPHANE: Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:11 No:1 2013
 
Başlık:      Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:11 No:1 2013
Categories:      Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
BookID:      105
Yazarlar:      HASUDER
ISBN-10(13):      1304-1096
Number of pages:      73
Language:      Not specified
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Ebook:      Download ebook1.pdf
Description:     

Mevsimlik tarım işçisi gençlerin sağlıklı yaşam bilgi ve davranışlarına akran eğitiminin etkisi / The effect of peer education on the healthylife knowledge and behavior of young seasonal farmworkers

Zeynep Şimşek, Evin Kırmızıtoprak

 

Göçebe mevsimlik tarım işçisi ergenlerde yaşam kalitesi düzeyi ve sorun davranışları / The quality of life and problematic behaviors among adolescent migrant seasonal farm workers

Suzan Havlioğlu, İbrahim Koruk

 

Effectiveness of interventions related to nutrition and physical activity in women with impaired fasting glucose: A randomized controlled community trial / Bozulmuş açlık glukozu görülen kadınlarda beslenme ve fiziksel aktiviteye yönelik girişimlerinin etkinliği: Toplum tabanlı girişimsel çalışma

Simge Yilmaz, Belgin Unal

 

The perception of violence: A study of factors affecting the perceptions of violence in university students / Şiddet algısı: Üniversite öğrencilerinde şiddet algısını etkileyen faktörlerin incelenmesi

Funda Sevencan, Hilal Özcebe, Nilüfer Voltan Acar, Filiz Bilge, Yasemin Akman


Reviews


Please past text to modal