E-KÜTÜPHANE

HASUDER

no-img_author.png
HASUDER
TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
2.Uluslararası - 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı 2018
6.Ulusal Halk Sağlığı Günleri
14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 2011
15.Ulusal Halk Sağlığı Kongre (Sağlık Reformları) Kitabı
17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 2014
18. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı
19. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı
7.Ulusal Halk Sağlığı Günleri 2001
8.Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı
I. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi 29-31 Mart 2001 Hilton Ankara
2.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 1990
11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:1 No:1 2003
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:1 No:2 2003
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:2 No:1 2004
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:2 No:2 2004
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:3 No:1 2005
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:3 No:2 2005
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:4 No:1 2006
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:4 No:2 2006
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:5 No:1 2007
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:5 No:2 2007
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:6 No:1 2008
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:6 No:2 2008
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:7 No:1 2009
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:7 No:2 2009
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:8 No:1 2010
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:8 No:2 2010
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:8 No:3 2010
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:11 No:1 2013
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:9 No:1 2011
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:9 No:2 2011
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:9 No:3 2011
Halk Sağlığı Günleri Iıı. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu “Okul Sağlığında Ağız Ve Diş Sağlığı”
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:10 No:2 2012
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:10 Özel Sayı No:1 2012
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:10 No:1 2012
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:10 No:3 2012
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:11 No:3 2013
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:12 No:1 2014
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:12 No:2 2014
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:12 No:3 2014
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:13 No:1 2015
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:13 No:2 2015
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:13 No:3 2015
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:14 No:1 2016
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:14 No:2 2016
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:14 No:3 2016
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:15 No:1 2017
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:15 No:2 2017
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:15 No:3 2017
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:16 No:1 2018
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:16 No:2 2018
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:16 No:3 2018
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:11 No:2 2013
Halk Sağlığında Gündem 2011, Cilt 1, Sayı 1 Şubat
Halk Sağlığında Gündem 2011, Cilt 1, Sayı 11 Aralık
Halk Sağlığında Gündem 2011, Cilt 1, Sayı 2 Mart
Halk Sağlığında Gündem 2011, Cilt 1, Sayı 3 Nisan
Halk Sağlığında Gündem 2011, Cilt 1, Sayı 4 Mayıs
Halk Sağlığında Gündem 2011, Cilt 1, Sayı 5 Haziran
Halk Sağlığında Gündem 2011, Cilt 1, Sayı 6 Temmuz
Halk Sağlığında Gündem 2011, Cilt 1, Sayı 7 Ağustos
Halk Sağlığında Gündem 2011, Cilt 1, Sayı 8 Eylül
Halk Sağlığında Gündem 2011, Cilt 1, Sayı 9 Ekim
13. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Türkiye Halk Sağlığı Raporu
Kanal Hasuder
Halk Sağlığına Yönelik Bir Politika Geliştirme ve Uygulama Öyküsü:Gıda Etiketlemesi
Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Süreçlerde Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi Eğitimi
Salgın İncelemesi
Halk Sağlıkçısı Olarak Sorumluluklarımız Nerede Başlar Nerede Biter (mi)?
Göç ve Sağlık
Tıpta Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Güncel Gelişmeler
Sağlık Yönetimine Genel Bakış
Araştırma Etiği
Ülkemizde ve Bölgemizde Şarbon:Güncel Durum
Avrupa Halk Sağlığı Asistanları Birliği Euronet Mrph Tanıtımı
Uluslararası Politikalar, Normlar ve Standartlar Işığında Türkiye'de Kadın Sağlığı-Üreme Sağlığı Politikaları ve Uygulamalar
Ülkemizde, Bağışıklamada Gelişmeler ve Sorunlar
Türkiye'de Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi ile İlgili Güncel Mevzuat ve Uygulamalar
Ölçek Geçerlilik ve Güvenilirliğinde Kullanılan Klasik Psikometrik Yöntemler
Mezuniyet Oncesi Tıp Egitiminde Halk sagligi Egitimi
Çocuklar ve Savaş
Çocuklar ve Sigara
Halk Sağlığı/Toplum Hekimi Uzmanı:Meslek Tanımı, Bilgi ve Beceriler Listesi
Public Health / Community Medicine Specialist: Occupational Description, Knowledge and Skills List
Ufuk 2020 Nedir?Nasıl Yararlanılır?
Sistematik Derleme - Metaanaliz
Türkiye’de Kadın ve Üreme Sağlığı Politikaları
Halk Sağlığı Başkanı Olmak
Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları:Bildirdikleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Aşılanmama : Nedenleri, Çözüm Önerileri
Sağlık Ekonomisinde Temel Kavramlar
Çağrı Merkezi Çalışanlarında Mesleki Sağlık Riskleri
Mezuniyet Öncesi Halk Sağlığı Eğitimi
Halk Sağlığı Nedir?
Halk Sağlığı Nedir? Sunum Öncesi Söyleşi
Halk Sağlığı Yandalları
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
Sağlık Okuryazarlığı
Sağlık Hizmetleri İnceleme ve Soruşturma Yönetimi
Örneklerle G-power
Toplumun Sağlık Gereksiniminin Değerlendirilmesi
Viral Hepatitler, Güncel Durum ve Beş Temel Müdahale
Bilimsel makale okurken ve yazarken kullanılan kontrol listelerine bakış: STROBE ve CONSORT
Mecburi Hizmette Halk Sağlıkçı Olmak
Kronik Hastalık Epidemiyolojisi: Halk Sağlığı Uzmanının Olası Katkı Alanları
Çevre ve Sağlık Bakanlığı Uygulamaları
Kent sağlığı alanında kitap yayıncılığı, neden ve nasıl? “ANTALYA'da KENTLEŞME, TURİZM, SAĞLIK”
Medikal Antropoloji ve Medikal Sosyolojinin Halk Sağlığındaki Rolü
Meslek Hastalığı Tanı, Tedavi, Korunma
Bodrum İlçesi’nde Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Ve Tutumlarını Geliştirmeye Yönelik Müdahale Programı
Küçük Isırık Büyük Tehlike; Mardin'de sıtma deneyimi
Halk Sağlığı Etiği
Kanser Sürveyansı 2
Türkiye Sağlık Ortamı
Sağlıklı Kentler
Sözleşmeli Kadrolarla (4924) İstihdam
Sağlık Yönetimi
Etki Büyüklüğü, Güç Analizi, G-Power
Bilimsel Yayın Etiği
Araştırmalarda Örneklem Seçimi ve Örnek Büyüklüğü
Kanser Kayıtçılığı
Deneyim Paylaşımı: Halk Sağlığı Uygulamalarında intern eğitimi
Medikal Ve Sosyal Yönleri İle Soma Faciası
Halk Sağlığı Etiği
Çevresel Asbest Maruziyeti Sonuçları ve Korunma Stratejisi
Bağışıklama ve Toplum Sağlığı
Kimyasal Silahlar ve Korunma
Neden Sağlığı Geliştirme? Tercih mi - Zorunluluk mu
Erken Uyari Sistemi
Talasemiler Korunma ve Kontrol
Aşılar: Yenilikler, Politikalar ve Uygulamalar
Toplum Sağlığı Merkezi
Doktorun Hastaya Ayırdığı Süre
Türkiye Sağlık Raporu 2012
Tütün Kontrolü Kapsaminda Kullanilan Teri̇mler/Tanimlar /2013
HASUDER Halk Sağlığı Seminerler - Halksağlığıokulu(moodle)
HASUDER Halk Sağlığı Seminerler- youtube
HASUDER Halk Sağlığı Seminerler
HASUDER'İN 20. Yılı
1996
1997 Yılı Doktora Tez Özetleri
Türkiye Sağlık Raporu 2014
HALK SAĞLIĞI ETİK İLKELERİ
HASUDER Mevzuat 2014
3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı
HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HASTALIĞI KAVRAMLAR ve TANIMLAR REHBERİ
Türkiye Sağlık Raporu-2020
4. ULUSLARARASI 22. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ KONGRE KİTABI 2020
HALK SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA COVID-19 PANDEMININ ILK YILI yapılanlar–yapıl(a)mayanlar–yapılması gerekenler
Book Library, by OrdaSoft!