no-img_author.png
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD
VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi
Gemlik Sağlık Bölgesinin 1980 Yılı Çalışma Raporu
Gemlik Sağlık Bölgesinin 1981 Yılı Çalışma Raporu
Gemlik Sağlık Bölgesinin 1982 Yılı Çalışma Raporu
Gemlik Sağlık Bölgesinin 1983 Yılı Çalışma Raporu
Gemlik Sağlık Bölgesinin 1984 Yılı Çalışma Raporu
Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi 2007 Yılı Çalışma Raporu
Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 2011 Yılı Çalışma Raporu