no-img_author.png
Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü
Ulusal Aşı Günleri Saha Rehberi
Sağlık Personelinin İş Anlayışları Ve Tutumları Araştırması
Afetlerde Sağlık Yönetimi
Toplumun Beslenmede Bilinçlendirilmesi (Saha Personeli İçin)
Hizmete İşlerlik Kazandırılması
İshali Olan Çocuğun Evde Tedavisi Katılımcı El Kitabı
Aşı Uygulamaları Rehberi
Sağlığın Gelişiminde Toplum Katılımı
1995 Yılı Türkiye Sağlık Harcamaları ve Finansmanı