Cover Başlık Yazarlar Rating Başvuru sayısı
cover Başlık: Kronik Hastalıklar, Risk Faktörleri, Sağlığın Teşviki ve Sempozyumu Yazarlar: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rating: 0 Başvuru sayısı: 3093
cover Başlık: Kroni̇k Hastaliklar Ri̇sk Faktörleri̇ Sağliğin Teşvi̇ki̇ Ve Geli̇şti̇ri̇lmesi̇ Sempozyumu,2008 Yazarlar: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 200 Rating: 0 Başvuru sayısı: 2132
cover Başlık: Kuzey Ülkelerinde 41 Ana Kanser Türü İçin İnsidans, Ölümlülük, Sağkalım İstatistikleri Yazarlar: WHO Rating: 0 Başvuru sayısı: 4056
cover Başlık: Mesleksel Kanserler Sıklıkla Görmezden Gelinen Sosyal Bir Yara Yazarlar: Marie-Anne Mengeot,Tony Musu ve Laurent Vogel, Rating: 0 Başvuru sayısı: 2105
cover Başlık: Methods for Evaluating Tobacco Control Policies Yazarlar: WHO Rating: 0 Başvuru sayısı: 4938
cover Başlık: Methods for Evaluating Tobacco Control Policies Yazarlar: WHO Rating: 0 Başvuru sayısı: 4464
cover Başlık: MonWHO 2016 Noncommunicable Disease Yazarlar: Reeve Kako Po-Hao Hsu Adrienne Kinman Julia Mcgarry Marina Djurdjevic Emily Xing Vanessa Skubic Vivian Wang Yann Ilboudo Rachel Chan Jahanara Rajwani Marieme Dembele Rating: 0 Başvuru sayısı: 31499
cover Başlık: Package of Essential Noncommunicable (PEN) Disease Interventions for Primary Health Care in Low-Resource Settings Yazarlar: Dünya Sağlık Örgütü Rating: 0 Başvuru sayısı: 45120
cover Başlık: Policies for Tackling Non-Communicable Diseases and Risk Factors in Turkey,2011 Yazarlar: Turkish Ministry Of Health-Ankara 2011 Rating: 0 Başvuru sayısı: 2677
cover Başlık: Prevention And Control Program For Cardiovascular Diseases Yazarlar: All rights reserved by Republic of Turkey, Ministry of Health Directorate General Primary Health Care Services Rating: 0 Başvuru sayısı: 6650
Please past text to modal