Cover Başlık Yazarlar Rating Başvuru sayısı
cover Başlık: Cancer Epidemiology: Principles and Methods Yazarlar: WHO Rating: 0 Başvuru sayısı: 27140
cover Başlık: Cancer Survival in Africa, Asia, the Caribbean and Central America Yazarlar: WHO Rating: 0 Başvuru sayısı: 2678
cover Başlık: Cancer Survival in Africa, Asia, the Caribbean and Central America Yazarlar: WHO Rating: 0 Başvuru sayısı: 2745
cover Başlık: Cervix Cancer Screening Yazarlar: WHO Rating: 0 Başvuru sayısı: 8087
cover Başlık: Cezaevindeki Hastalar İçin Kanser Danışma Kurulu Raporu 2009 Yazarlar: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Rating: 0 Başvuru sayısı: 2393
cover Başlık: Chronic Diseases And Risk Factors Survey in Turkey Yazarlar: Prf.Dr.Belgin Ünal,Prf.Dr.Gül Ergör Rating: 0 Başvuru sayısı: 2193
cover Başlık: Diyabet ve Beslenme Yazarlar: Doç. Dr. Seyit M. Mercanlıgil,Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız,Araş. Gör. Gamze Akbulut,Araş. Gör. Hilal Çiftçi Rating: 0 Başvuru sayısı: 4004
cover Başlık: DSÖ Kanser ajansı (IARC) ve Uluslar arası kanser Kayıtçıları Birliği Ortak Projesi: Çocukluk Çağı Kanserleri Yazarlar: WHO Rating: 0 Başvuru sayısı: 2514
cover Başlık: Dünyada 184 Ülke İçin Kanser Sıklık ve Ölümlülük Tahminleri Yazarlar: WHO Rating: 0 Başvuru sayısı: 3664
cover Başlık: Evaluating the Effectiveness of Smoke-free Policies Yazarlar: WHO Rating: 0 Başvuru sayısı: 5849
Please past text to modal