Cover Başlık Yazarlar Rating Başvuru sayısı
cover Başlık: Nereden Nereye Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Kasım 2002- Haziran 2007 Yazarlar: T.C. Sağlık Bakanlığı Rating: 0 Başvuru sayısı: 3557
cover Başlık: 1995 Yılı Türkiye Sağlık Harcamaları ve Finansmanı Yazarlar: Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Rating: 0 Başvuru sayısı: 3072
cover Başlık: Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Analizi Yazarlar: Andrew Creese, David Parker Rating: 0 Başvuru sayısı: 5614
cover Başlık: Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Bakanlığının Değişen Rolü Yazarlar: Sabahattin Aydın, Hüseyin Demirel, Sinan Korukluoğlu Rating: 0 Başvuru sayısı: 3548
cover Başlık: Health Economics and Public Health Yazarlar: Dr. Ahmet Saltık Rating: 0 Başvuru sayısı: 4928
cover Başlık: İşletmelerde Hesap Dönemi Sonunda yapılacak İşlemler ve Muhasebe Kayıtları Yazarlar: Yakup Tokat Rating: 0 Başvuru sayısı: 4905
cover Başlık: National Household Survey 2003 Basic Findings Yazarlar: Uz. Dr. Kemal HOŞGEÇİN, Uzm. Dr. Vural Dirimeşe, Dr. Ömer VAROL, Dr. Zekiye Çipil, Dr. Feray KARAMAN, Uzm .Dr. Engin ÖZKAN, Uzm. Dr. Serap Çetin ÇOBAN, Serap Taşkaya Rating: 0 Başvuru sayısı: 3627
cover Başlık: The Progress So Far Health Transformation Program in Turkey Yazarlar: T.C. Sağlık Bakanlığı Rating: 0 Başvuru sayısı: 4567
cover Başlık: Türkiye Sağlık Harcamaları ve Finansmanı 1992-1996 Yazarlar: Mehmet Tokat Rating: 0 Başvuru sayısı: 5051
cover Başlık: Türkiye Sağlık Harcamaları ve Finansmanı 1997 Yazarlar: Mehmet Tokat Rating: 0 Başvuru sayısı: 2957
Please past text to modal