ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ORTAKLIK AĞI ÇOCUK KORUMA POLİTİKA BELGESİ
 
Başlık:      ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ORTAKLIK AĞI ÇOCUK KORUMA POLİTİKA BELGESİ
Categories:      Çocuk/Ergen Sağlığı
BookID:      mcbü 6.01.20 oyku2
Yazarlar:      Zeynep KILIÇ
ISBN-10(13):      mcbü 6.01.20 oyku2
Number of pages:      0
Language:      English
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Ebook:      Download ebook1.pdf
Description:     

Ortaklık Ağı; Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel
sivil toplum kuruluşları (STK), sendikalar, barolar, üniversiteler ve meslek
örgütlerinin, çocukların bulunduğu her ortamda maruz kalabildiği her tür şiddeti
önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve
desteklemek amacıyla faaliyet göstermektedir.
Çocuk Koruma Politika Belgesi - bundan sonra Politika Belgesi olarak
anılacaktır- Ortaklık Ağı’nın kendi çalışmaları kapsamında yol açabileceği olası
şiddet durumlarından ve zararlardan çocukları korumak ve böyle durumlar
ile karşılaşıldığında sağlıklı müdahale yöntemleri geliştirmek amacıyla
oluşturulmuştur.


Reviews


Please past text to modal