ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ORTAKLIK AĞI ÇOCUK KATILIMI POLİTİKA BELGESİ
 
Başlık:      ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ORTAKLIK AĞI ÇOCUK KATILIMI POLİTİKA BELGESİ
Categories:      Çocuk/Ergen Sağlığı
BookID:      mcbü 6.01.20 oyku1
Yazarlar:      Gözde DURMUŞ
ISBN-10(13):      mcbü 6.01.20 oyku1
Number of pages:      0
Language:      English
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Ebook:      Download ebook1.pdf
Description:     

Ortaklık Ağı; Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel
sivil toplum kuruluşları (STK), üniversiteler ve meslek örgütlerinden oluşur
ve çocuklara karşı şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu rolünü
güçlendirmek üzere çalışır. Çalışmalarında başta Birleşmiş Milletler Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme (BM ÇHS) olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları ve
standartları temel alır. Çocuk Katılımı Politika Belgesi, Ortaklık Ağı’nın tüm çalışmalarında çocuk katılımının gözetilmesini ve savunulmasını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.


Reviews


Please past text to modal