T.C. Sağlık Bakanlığı

no-img_author.png
T.C. Sağlık Bakanlığı
1. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi 2000
Sağlık Programları
Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye İlişkileri
Ulusal Sağlık Politikası
Herkese Sağlık Türkiyenin Hedefleri ve Stratejileri
Sağlığın Gelişiminde Toplum Katılımı: Sağlık Hizmetlerinin Sorgulanması
Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı
Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması 2005
Türkiye Üreme Sağlığı Programı Hizmet Çerçevesi Raporu
Sağlık Arama Davranışı Araştırması Ana Raporu
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı E-Kütüphane
Radon Kirliliği
Türkiye'de Sağlığa Bakış 2007
Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi Çocuk ve Ergen Sağlığı Modülleri
Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı
Sağlığın Gelişiminde Toplum Katılımı
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Katılımcı Kitabı
Eğitimciler İçin Eğitim RehberiBulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Modülleri
İshali Olan Çocuğun Evde Tedavisi Katılımcı El Kitabı
Polio Eradikasyon Programı Saha Rehberi
Tüberküloz Hastalarının Tanı-Tedavi ve İzlenmesi
Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi
Tularemi Hastalığının Kontrolü İçin Saha Rehberi
Türkiye'de Verem Savaşı Raporları
Zoonotik Hastalıklar Hizmetiçi Eğitim Modülü
Sağlık Bakanlığı E-Kütüphane
Saglık Reformları Arastırmaları
Planlama ve İzleme Aktiviteleri
Herkese Sağlık Türkiye'nin Hedefleri ve Stratejileri
Farmasötik Sektöründe Kamu ve Özel Sektörün Rolü
Aile Hekimliği Türkiye Modeli
TSİM/SB 3.0
Nereden Nereye Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Kasım 2002- Haziran 2007
The Progress So Far Health Transformation Program in Turkey
Türkiye Üreme Sağlığı Programı Acil Obstetrik Bakım Yönetici Kolaylaştırıcı Uyum Eğitimi
Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi
Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı
Aile Planlaması Hizmetlerini İzleme El Kitabı
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Standartları
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi Tıp Eğitimi CÜ/ÜS Değerlendirme Rehberi (Eğitimci)
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi Tıp Eğitimi CÜ/ÜS Öğrenim Rehberi (Öğrenci)
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi-Ebelik Eğitimi CS/ÜS Öğrenim Rehberleri
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi-Ebelik Müfredatı
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi-Hemşirelik Eğitimi CS/ÜS Değerlendirme Rehberleri
Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi - 2014
Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi - 2009
Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi
Ebelik Eğitimi CS/ÜS Değerlendirme Rehberi (Eğitimci)
Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi:Üreme Sağlığı Modülleri
Gençlere Yönelik Üreme Sağlık Hizmetleri Katılımcı Kitabı
Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı
Hemşirelik Eğitimi CS/ÜS Öğrenim Rehberi (Öğrenci)
Hizmet Standartları Uygulaması Dış Kolaylaştırıcı Eğitimi Eğitim Modülü Katılımcı Kitabı
Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi
Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Kitabı
Aşılama Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Veri Rehberi
Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı İlerleme Raporu
Health Transformation Program in Turkey Progress Report
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Eğitimi Referans Notları
Toplum Sağlığı Merkezi Yönerge
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Prototip Proje İhtiyaç Listesi Rehberi
Hastane Yönetimi Eğitimi: Referans Notları
Human Resources In Health And Policy Dialogue Workshop
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Eğitimi Referans Notları
Sağlıkta Dönüşüm Programı
Sağlıkta İnsan Kaynakları ve Politika Oluşturma Çalıştayı
Türkiye Sağlık Reformu: Sağlıkta Mega Proje
TSİM/SB 3.0 Yeni Sürüm Notları
Uyum Eğitimi Seti
Health Statistics Yearbook 2013
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013
Çoçukların Hastane Bakımı Cep Kitabı
Kroni̇k Hastaliklar Ri̇sk Faktörleri̇ Sağliğin Teşvi̇ki̇ Ve Geli̇şti̇ri̇lmesi̇ Sempozyumu,2008
Republic of Moldova Autonomous Territorial Unit of Gagauzia
Huzurevlerinde Covid-19 Tedbiri
Book Library, by OrdaSoft!