no-img_author.png
Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi
Açlık Grevleri ve Hekimler
Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyum Kitabı
XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
Türk Tabipleri Birliği Dilovası Raporu
Türk Tabipleri Birliği Kaz Dağları Ve Çanakkale Yöresi Madencilik Girişimleri Raporu
Hekimlerin Değerlendirmesi İle Performansa Dayalı Ödeme