no-img_author.png
Dr.Ahmet Saltık
İletişim Becerileri
Toplumsal Ruh Sağlığı
Bilimsel Araştırma Hukuku ve Mevzuatı
21. Yüzyıl Sağlık Hedefleri Ve Uluslararası Sağlık Kuruluşları
Alan (Saha) araştırmalar
Sunum Araçlarını Etkili Kullanma
İletişim becerileri– Ahmet Saltık
Hizli Nüfus Artişi Sorunu / The Chaos Of Huge Population Growth– Ahmet Saltık
21. Yüzyil Sağlik Hedefleri̇ Ve Uluslararasi Sağlik Kuruluşlari – Ahmet Saltık
Bilimsel Araştırma Hukuku ve Mevzuatı / Scientific Research Law and Regulation – Ahmet Saltık
Toplumsal Ruh Sağlığı / Community Mental Health – Ahmet Saltık