(Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 75. Oturumu Münasebetiyle) Lancet COVID-19 Komisyonu Bildirisi, Eylül 2020
 
Başlık:      (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 75. Oturumu Münasebetiyle) Lancet COVID-19 Komisyonu Bildirisi, Eylül 2020
Categories:      KORONA
BookID:      mcbu 2.12.2020 oyku1
Yazarlar:      The Lancet Covid-19 Commissioners
ISBN-10(13):      mcbu 2.12.2020 oyku1
Publication date:      2020
Number of pages:      0
Language:      Not specified
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Ebook:      Download ebook1.pdf
Download ebook2.pdf
Description:     

Lancet COVID-19 Komisyonu, hükümetlere, sivil topluma ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına COVID-19 pandemisine etkili bir şekilde yanıt vermede yardımcı olmak için 9 Temmuz 2020'de faaliyetlerine başlamıştır. Komisyon, pandeminin ortaya çıkardığı dört temel küresel soruna pratik çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Bunlar; pandemiyi farmasötik ve farmasötik olmayan müdahaleler yoluyla bastırmak; yoksulluk, açlık ve ruhsal sorunlar dâhil olmak üzere pandeminin neden olduğu insani acil durumların üstesinden gelmek; pandeminin ardından kamu ve özel finans mekanizmalarını yeniden yapılandırmak ve dünya ekonomisini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması ile uyumlu olarak kapsayıcı, esnek ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşa etmektir. Birçok yaratıcı çözüm hâlihazırda uygulanmakta olup, bu Komisyonun temel amacı, bu çözümlerin dünya çapında yaygınlaşmasını hızlandırmaktır.


Reviews


Please past text to modal