Halk Sağlığı alanındaki "Etik" kitapları

Cover Başlık Yazarlar Rating Başvuru sayısı
cover Başlık: Açlık Grevi Yapmış Hastada Tedavi Yaklaşım Protokolü Yazarlar: Emel Gökmen Rating: 0 Başvuru sayısı: 5355
cover Başlık: Açlık Grevleri ve Hekimler Yazarlar: Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi Rating: 0 Başvuru sayısı: 4990
cover Başlık: Bilimsel Araştırma Hukuku ve Mevzuatı Yazarlar: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Dr.Ahmet Saltık Rating: 0 Başvuru sayısı: 14511
cover Başlık: Füsün Sayek:TTB Raporları Hasta Güvenliği:Türkiye ve Dünya Yazarlar: Metin Çakmakçı,H.Erdal Akalın Rating: 0 Başvuru sayısı: 4129
cover Başlık: HALK SAĞLIĞI ETİK İLKELERİ Yazarlar: HASUDER Rating: 0 Başvuru sayısı: 8957
cover Başlık: Hekimlik Meslek Etiği Kuralları Yazarlar: TTB Merkez Konseyi Rating: 0 Başvuru sayısı: 6636
cover Başlık: Kompozit Doku Nakilleri Yazarlar: TTB Merkez Konseyi Rating: 0 Başvuru sayısı: 5096
cover Başlık: Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler Yazarlar: TTB Merkez Konseyi Rating: 0 Başvuru sayısı: 10271
cover Başlık: Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Açılıyor Yazarlar: TTB Merkez Konseyi Rating: 0 Başvuru sayısı: 10781
cover Başlık: Uzmanlık Dernekleri İçin Etik Klavuzlar Yazarlar: TTB Merkez Konseyi Rating: 0 Başvuru sayısı: 7787
Please past text to modal