Sistematik Derleme ve Meta-Analiz

Araştırma Planlama ve Proje Hazırlama

Bilimsel Makale Yazımı

SPSS

Çevresel Etki Değerlendirme

İş Sağlığı

EpiInfo

Bulaşıcı Hastalıklar

Sosyal Medya İçerik Hazırlama

Sosyal Medya Araçlarının Kullanımı

Kronik Hastalıklar

Çocuk Sağlığı

Halk Sağlığı Etiği

2020 yılının tüm katılımcılarmıza, eğitimcilerimize ve halk sağlığı topluluğuna sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi, halk sağlığı açısından güzel gelişmeler yaşanması dileğiyle...
Okul Yönetim Kurulu