Halk Sağlığı Okulunun ilk 2 yılını kapsayan çalışma raporunu ekte bilgilerinize sunuyorum. Mevcut kurslar, katılımcı sayıları ve diğer etkinlikleri raporda bulabilirsiniz.