HASUDER tarafından uzaktan online eğitimlerde sanal canlı salonlar, eğitimcilere doğrudan sorular sorabileceği, quiz, video, notlar, geri bildirimler alabileceği arayüzlerin yanı sıra katılımcıların kendi aralarında oluşturacakları forumla da eğitim süreci ile desteklenecek olan Temel Epidemiyoloji Kursu kayıtları başlamıştır. Aşağıda konu başlıkları ve eğitimcilerin yer aldığı kursa kayıt için buraya tıklayarak açılan formu doldurmanız gerekmektedir. Kursla ilgili ilk duyuruya buradan ulaşabilirsiniz....

 

Konu başlıkları: Epidemiyoloji Kavramı, Tarihçesi, Doğuşu Ve Gelişimi, Araştırma Türlerine Genel Bakış, Araştırmaların Sınıflandırılması, Temel İstatistik (Hız, Oran, Dağılım, Değişken Kavramları …), Tanımlayıcı Araştırmalar, Nedensellik Kavramı, Epidemiyolojik Yanılgılar, Hatalar, Kesitsel Araştırmalar, Vaka Kontrol, Kohort Araştırmaları, Deneysel Epidemiyoloji, Araştırma Protokolü Hazırlama, Morbidite, Mortalite  Ölçütleri (Prev, Ins, DALY, QALY, …), Tanı-Tarama Araştırmaları, Kanıta Dayalı Tıp  Ve Kanıta Dayalı Halk Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi, Salgın İncelenmesi, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Epidemiyolojisi, Araştırma Etiği ...  Kurs Ekibi

Prof. Dr. Nur Aksakal

Prof. Dr. Banu Çakır

Prof. Dr. Gamze Çan

Prof. Dr. Meltem Çöl

Prof. Dr. Bahar Güçiz Doğan

Prof. Dr. Gönül Dinç

Doç. Dr. Işıl Ergin

Prof. Dr. Gül Ergör

Prof. Dr. Alp Ergör

Prof. Dr. Tacettin İnandı

Prof. Dr. Işıl Maral

Prof. Dr. Sibel Sakarya

Prof. Dr. Reyhan Uçku

Prof. Dr. Belgin Ünal